Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİNBAŞI MEHMET KEMAL'İN ESERİNE GÖRE MAHKEME-İ ADALETE DUHÛL EDİLEN İLK KAPI: JANDARMA KARAKOLLARI
Kuruluş tarihi olarak kabul edilen 14 Haziran 1839 tarihinden itibaren iç güvenliğin sağlanmasında önemli görevler üstlenen Jandarma birlikleri, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte iç güvenliğin yanı sıra birçok cephede ülke savunmasına iştirak etti. Bu yıkıcı savaşta jandarma birliklerinin üçte ikisi orduya dâhil edildi ve bir kısmından, sahil kesimlerinde düşman faaliyetlerini gözetlemek ve müdahale ile demir yollarının güvenliğini sağlama ve bir kısmından da seyyar taburlar oluşturularak, askerî inzibat görevi ifa eden Sahra Jandarma Birlikleri teşkil edildi. Savaştan sonra ise ülkenin büyük kesiminde çete ve eşkıyalık faaliyetleri nedeniyle oluşan güvensizlik ortamında jandarma, karakollar vasıtasıyla kısıtlı imkânlar ve büyük bir özveriyle güvenliği sağlamaya çalıştı. Nitekim 1919 (1335) senesinde yayımladığı Jandarma Karakol Kumandanı isimli eserinde jandarma karakolunu, mahkeme-i adalete duhûl edilen ilk kapı, vazife imanı yaşatan bir mabet ve hükümetin timsal-i hakikisi olarak niteleyen Umum Jandarma Kumandanlığı’ndan Binbaşı Mehmed Kemal’in bu eseri, zor şartlarda görev yapan jandarma karakollarının görevlerini, halk ile olan münasebatını içten bir dille ifade emesi bakımından incelenmeye değerdir.

Keywords
Jandarma, Zaptiye, Mehmet Kemal, Karakol, İç Güvenlik

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri