Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KONSTRÜKTİVİZM VE KONSTRÜKTİVİZM BAKIŞ AÇISINA GÖRE TÜRKMENİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA NİYAZOV DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Soğuk Savaşın ardından bağımsızlığını kazanan Türkmenistan’ın dış politikasında bir birinden farklı iki dönemden söz edilebilir. İlk dönem, dışa kapalı görünüm arz eden ve ülkenin bağımsızlık sonrası ilk devlet başkanı olan Dönem Saparmurat Niyazov’un (Türkmenbaşı) (1991-2007) dönemidir. Daha son işbaşına gelen Gurbanguli Berdimuhammedov (2007-…) döneminde ise başta Türkiye ile ilişkiler başta olmak üzere dışa açık ve daha etkili bir dış politika izlendiği ifade edilebilir. Yaklaşık 75 yıl Sovyet idaresinde kalan Türkmenistan dış politikasının temel noktası Türkmen kimliği ve milliyetçiliğidir. Türkmenistan dış politikasının değerlendirilmesinde referans alınan konstrüktivizmin temel bakış açısı, uluslararası ilişkilerde devletlerin realist ve rasyonalist politikaları söz konusu olsa da aslında sosyal, kültürel, etnik vb. gibi olgulardan beslenerek şekillenen bir yapı ve ilişkiler söz konusudur. Konstrüktivizmin özel vurgusu insanın yaşadığı çevreye yönelik farkındalığı ve bu farkındalıktan beslenen bilinci durumu üzerinedir. Konstrüktivistler, eleştirel teorisyenler ve postmodernistlerin de aynı şekilde düşündüğü gibi dışsal ve nesnel bir gerçeklik olmadığını vurgulamaktadırlar. Sosyal ve politik dünya, insan bilincinin dışında varolan fiziksel ya da maddesel bir yapı değildir. Uluslararası sistem de kendi kendine var olmuş bir yapı değildir. Niyazov dönemi Türkmenistan dış politikasında üç temel amaç ve öncelik benimsenmiştir. Birincisi, dünyada Türkmen kimliği ve milliyetçiliğini merkeze alarak kabul görme ve tanınmadır. İkincisi, iç ve dış güvenlik konusunda sağlam bir zemine oturmaktır. Üçüncüsü de komşuları ve Türki devletlerle iyi ilişkiler kurmaktır. Buna göre ikinci durum rasyonel dış politika tercihi iken birinci ve üçüncü durum kimlik ve milliyetçilik izleri taşıdığından kontrüktivist bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir. Bu çalışmada Türkmenistan dış politikasında Niyazov dönemine yönelik milliyetçilik, kimlik ve sosyal temelli olgular üzerinden gelişen konstrüktivisit bir bakış açısı ile değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords
Türkmenistan, Dış Politika, Konstrüktivizm, Niyazov.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri