Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ON İKİNCİ YÜZYIL ENDÜLÜS POPÜLER MÜZİĞİ’NDE MUVAŞŞAH ŞARKININ TARİHSEL SÜRECİ VE FORM ANALİZİ
Özet Muvaşşah genellikle bestelenmek için yazılmış bir şiir türüdür. Muvaşşah kelimesi, “kadınların kullandığı değerli taşlarla süslü kuşak” anlamına gelen “vişâh” kelimesinden türemiştir. Muvaşşah söyleyene “veşşah” denir. Muvaşşah türü şiir söylemeye “tevşih” sanatı adı da verilmektedir. Kaynaklardan elde edilen verilerde, kim tarafından düzenlendiği konusunda net bir bilgi olmasa da, dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru olgunlaşmamış bir form olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın temelde dört amacı vardır; Doğu ve Batı literatüründe “Muvaşşah” teriminin tarihsel sürecini incelemek, Ortaçağ şarkı ve lirik geleneğindeki yerini öğrenmek ve çeşitleri ile birlikte muvaşşah şarkının formunu incelemek olacaktır. Çalışmada yöntem olarak Patika Bağımlılığı (Path Dependence) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin sonuçları çalışma içerisinde başlıklar halinde sunulmuştur.

Keywords
Muvaşşah, Vişah, Zecel, Endülüs Müziği, Nevbe

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri