Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DEKİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ DAĞILIŞININ COĞRAFİ PERSPEKTİFTEN ANALİZİ
Toplumların enerjiye olan talebi her geçen gün artarken diğer yandan da fosil enerji kaynaklarının rezervi giderek azalmakta ve çevresel etkileri konusunda da hassasiyet artmaktadır. Bütün bunlara alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynakları ortaya çıkmış ve bunlar içerisinde de bitmez tükenmez bir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi önem kazanmıştır. Düşük kaliteli linyitler dışında çok fazla fosil yakıt rezervi bulunmayan Türkiye’nin coğrafi konumuna bağlı olarak güneş enerjisi açısından büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan yatırımlarla ve yeni kurulumlarla güneş enerjisinin enerji üretimindeki payı giderek artmaktadır. Ancak yapılan üretim sahip olunan potansiyele göre oldukça düşük orandadır. Yapılan bu çalışma ile Türkiye genelindeki kurulu durumda olan güneş enerji santralleri uydu görüntüleri üzerinden coğrafi bilgi sistemleri alt yapısı ile sayısallaştırılarak, bunların beşeri ve fiziki dağılımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmada, Türkiye genelindeki güneş enerji santrallerinin coğrafi bölge, coğrafi bölüm, il, ilçe, kır-kent, yükselti, eğim ve bakı gibi faktörlere göre dağılımları belirlenmiş ve belli alanlarda belirgin yoğunlaşmalar görülmüştür. Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılayabilecek önemli bir kaynak olan güneş enerjisi potansiyelini henüz yeterince kullanamadığı ve güneş enerji santralleri için elverişli pek çok alanın da henüz değerlendirilemediği sonucuna varılmıştır.

Keywords
Güneş enerji santrali, fotovoltaik enerji, Türkiye’de güneş enerjisi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri