Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COĞRAFİ İŞARET KAPSAMINDAKİ TÜRK HALI VE KİLİMLERİ
Dünyada çoğu milletin kendi kültürüyle ve kimliklerinin bir parçası olarak ortaya koydukları zanaat ürünleri söz konusu olup halı ve kilim de Türk Kültür Kimliği’nin temel tanıtıcılarındandır. Öte yandan gelişen teknoloji, değişen tüketici ve beğeni algıları, dünyanın pek çok yerinde geleneksellikten uzaklaşma ve tek tiplileşmeyi beraberinde getirmektedir. Bu da hem zanaat faaliyetini hem de faaliyetin çıktılarını çoğu açıdan olumsuz etkilemektedir. Bir kısım zanaat ürünleri çağa adapte edilerek ve çağdaş modaya uydurularak daha da popülerleşirken (Yemeni gibi) bazıları ise neredeyse bütünüyle silinmektedir (Keçecilik, semercilik gibi). Halı ve kilimler ise her ne kadar çoğu zanaat faaliyeti gibi bütünüyle kaybolma noktasına gelmemişse de çok ciddi ölçüde geri dönüşü olmayan yitirilişler söz konusu olmuştur. Bu noktada da son yılların en popüler uygulamalarından olan Coğrafi İşaret uygulaması dahilinde halı ve kilimler koruma altına alınmaya çalışılmaktadır. Söz konusu uygulama ile esasında bazı ürünlerde (Özellikle yemekler ve tarım ürünlerinde) azımsanamayacak başarılar elde edilmiş olsa da zanaat ürünleri noktasında kayda değer bir başarıdan bahsetmek mümkün değildir. Bu çalışmada da Coğrafi İşaret uygulaması perspektifinde Türk kültür kimliğinin en önemli elemanlarından halı ve kilimlerin mevcut durumu ele alınmıştır. Bu kapsamda da Coğrafi İşaret olan 4 tanesi kilim olmak üzere toplam 27 ürün incelenmiştir. Araştırmamız kapsamında söz konusu Coğrafi İşaretlerin bir kısmının tamamiyle ticari hayattan silindiği, bir kısmının her ne kadar dokuyan ustalar bulunsa da artık yapılmadığı ve çok az bir kısmının da sadece sipariş doğrultusunda dokunduğu tespit edilmiştir. Buna göre de Coğrafi İşaret uygulaması ile söz konusu ürünler için başarılı olunamadığı anlaşılmıştır. Bu bulgulardan hareketle de Coğrafi İşaret uygulamasının tek başına ne ölçüde yeterli olabildiği yanı sıra bir kısım geleneksel zanaat ürünlerinin dünya genelindeki değişim / dönüşüm kapsamında ne ölçüde varlıklarını sürdürebilecekleri konularının üzerinde durularak uzun vadeli çıkarımlarda bulunulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Halı, Kilim, Zanaat Ürünleri, Coğrafi İşaret, Mahreç İşareti, Türkiye.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri