Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SÜLEYMANLI-ZEYTUN (KAHRAMANMARAŞ) YÖRESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POTANSİYELİ
Süleymanlı eski adıyla Zeytun Kahramanmaraş’ın Berit Dağları eteklerinde, Akdeniz iklimi hakimiyetinin son bulduğu yavaş yavaş karasal iklime geçildiği bölgede kurulmuştur. Bu çalışmada, yörenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir turizm potansiyeli ele alınmıştır. Süleymanlı’nın bulunduğu doğal coğrafya özellikleri ve zengin tarihi kaynaklarına vurgu yapılmış, sürdürülebilirliğin gereği olan kirletmeden, içi boşaltılmadan, koruyarak gelecek nesillere aktarılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca yörenin turizm potansiyelini gün yüzüne çıkartmak ve tanıtılmak istenmiştir. Kahramanmaraş’ın önemli turizm merkezi olan Ilıca kaplıcaları ile Süleymanlı Mahallesi bütüncül olarak değerlendirilmiş, kaplıca turizminde boş zaman üzerinde durularak Süleymanlı mahallesinin turizm potansiyeline vurgu yapılmıştır.

Keywords
Sürdürülebilir turizm, Süleymanlı, Boş zaman, Bölgesel kalkınma

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri