Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR AVRUPALININ GÖZÜNDEN “OSMANLI’NIN İSTANBULU” VE ORYANTALİZM ELEŞTİRİSİ
Çok eski çağlardan beri Doğu uygarlığına ilgi duyan Batı’nın, 17. ve 18. yüzyıla gelindiğinde toplumsal, siyasal, ekonomik ve bilimsel gelişmelerin de etkisiyle bu ilgisinin arttığı bilinmektedir. Batının söz konusu ilgisi kimi çevrelerce “Doğubilim”, “Şarkiyatçılık” ya da “Oryantalizm” olarak adlandırılmaktadır. Buna göre Doğu ve Batı, birçok karşıtlıklar ve farklılıklar çerçevesinde değerlendirilmiş, romandan seyahatnameye, sinemdan reklâm ve tanıtım filmlerine kadar çok çeşitli ürünler aracılığıyla Doğu’ya ilişkin imgeler üretilmiştir. Söz konusu ürünlerde çoğunlukla Batı “olumlu” imgelerle temsil edilirken, Doğu ise “olumsuz” özellikleriyle yansıtılmıştır. Tarih boyunca birçok imparatorluğun merkezi olan, birçok kültürü bünyesinde barındıran İstanbul, tarihin hemen her döneminde Doğu ve Batı için siyasal, kültürel ve ekonomik yönden çok büyük önem taşımıştır. İstanbul’un söz konusu önemi yazılı ve görsel pek çok esere yansımış ve buralarda İstanbul hem Doğuya hem de Batıya ait özellikler temelinde ele alınmıştır. Batılılar tarafından ortaya konulan birçok eserde, genelde Osmanlı, özelde ise İstanbul’un oryantalist bir bakış açısıyla aktarıldığı görülmektedir. Ancak, oryantalizmin Doğuyu aktarma biçimini eleştiren eserlerde bulunmaktadır. Nitekim Doğu ve Batı arasındaki kültürel çatışmayı ve Avrupa merkezli oryantalist bakış açısını eleştiren İspanyol yazar Juan Goytisolo’nun “Osmanlı’nın İstanbulu” adlı eseri tam da bu nokta da dikkate ve incelemeye değer niteliktedir. Bu çerçevede çalışmada, çoğu batılının Osmanlı’ya ilişkin kurguladığı Doğu imgesi ve bu doğrultuda geliştirdiği oryantalist bakış açısı; söz konusu eserdeki, şu kategoriler eşliğinde karşıtlığını bulmuştur: ‘Türk imgesi’, ‘Osmanlı yönetim yapısı’, ‘İstanbul ve gündelik hayatı’. Metin analiziyle çözümlenen söz konusu kategoriler aracılığıyla, Goytisolo’nun İstanbul’a ve Osmanlı’ya dair perspektifi ortaya konulmuştur.

Keywords
Oryantalizm, Batı, Doğu, Osmanlı Devleti ve İstanbul

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri