Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNSAN HAKLARI VE ŞİDDET İKİLEMİNDE FRANSIZ İHTİLALİ; EYLÜL KATLİAMI ÖRNEĞİ
18. yüzyıl Fransız toplumunu oluşturan siyasi, sosyal ve ekonomik sınıflar arasındaki katı hiyerarşik yapı, 1789 yılında, derin siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçları olan bir ihtilal hareketinin meydana gelmesine neden oldu. İhtilal’in ilk yılları, “ancien régime Fransası”nı büyük oranda dönüştüren gelişmelerle geçti. Atılan adımların temelinde milletin arzularını ifade eden “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” kavramları vardı. Nitekim bu kavramlara dayanan İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi’yle insanların doğal hakları garanti altına alındı; en azından öyle ümit edildi. Ama birçok inanç ve ilkesel harekette olduğu gibi Fransız İhtilali’nde de doktrin ile eylem arasında çelişkili durumlar baş göstermekte gecikmedi. Kısa bir süre içerisinde uygulamada hiçbir özgürlüğe tahammül edilmemeye başlandı. Kardeşliğin yerini de öfkeli katliamlar aldı. Hükümetler ise, kalabalıklar tarafından yapılan katliamları korkutucu bir düzen aracı olarak kullanmaktan çekinmedi. Bu şekilde katliam mahalleri, resmî cezalandırma mekânları haline dönüştü. Bu katliamlardan birisi 1792 Eylül ayında yaşandı. Bu tarihte Paris, Fransa’nın savaşta olduğu Avusturya-Prusya ordularının işgal tehdidi altındaydı. Paris halkı, bir tarafta işgal tehlikesi, diğer tarafta hapishanelerde bulunan binlerce İhtilal düşmanının kaçacakları ve masum ailelerini öldürecekleri zannıyla büyük bir korkuya kapıldı. Bu ruh haliyle halktan silahlı gruplar, Paris hapishanelerine girerek mahkûmları sistematik bir şekilde katletmeye başladı. Şiddet olayları sona erdiğinde olayların yaşandığı dokuz hapishanedeki mahpusların yarısı hayatını kaybetti.

Keywords
Fransız İhtilali, insan hakları, şiddet, Eylül Katliamı.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri