Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KALKINMA AJANSLARI VE YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ: TRA2 BÖLGESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK BİR ANALİZ
Küreselleşme süreci ile birlikte yaşanan sosyo-ekonomik değişim ve dönüşüm gerek bölge içi gerekse bölgelerarası gelişmişlik farklarını gözler önüne sermektedir. Devletlerin uzun süre uyguladıkları klasik kalkınma anlayışı küreselleşme ile birlikte terk edilmeye başlanmış, ülkeyi ilgilendiren tüm konularda merkezin tek kural koyucu ve karar alıcı olduğu klasik yönetim anlayışından yerel öncelik ve karar alıcıların da önem kazandığı yeni yönetim anlayışına geçilmiştir. Türkiye’de Avrupa Birliği’ne uyum süreci ile birlikte yeni planlama anlayışına Kalkınma Ajansları ile geçilmiştir. Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirerek kaynakların yerelde etkin kullanımını sağlamak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak anlayışı ile yeni bir yönetişim modeli olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu makale, küreselleşme ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yeni kalkınma anlayışını hayata geçiren Kalkınma Ajanslarının tarihsel gelişimini ortaya koymayı, Kalkınma Ajansları-sivil toplum ilişkisini irdelemeyi ve bu çerçevede TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının durumunu analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada TRA2 Bölgesinde faaliyet gösteren STK’ların mevcut durumuna yönelik literatür taraması yapılmış, aktif olan STK’lara yönelik anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda STK’ların başta finansman sorunları olmak üzere işlevsellik, koordinasyon ve işbirliği vb. alanlarda sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır.

Keywords
Yönetişim, Bölgesel Kalkınma, Sivil Toplum, Kalkınma Ajansı,TRA2 Bölgesi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri