Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ARNAVUTLUK'TA 1847 TOSKALIK İSYANI VE OSMANLI DEVLETİ'NİN MÜDAHALESİ
Arnavutluk, Osmanlı yönetiminden önce feodal beyler ve senyörler tarafından idare edilen bir coğrafyadır. Bölge Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra, Rumeli eyaletine bağlanmıştır. Zamanla Arnavutluk bölgesinde çeşitli sancaklar kurulmuş ve doğrudan yönetim başlamıştır. XVIII. asırdan itibaren merkezî otoritenin zayıflamaya başlamasıyla birlikte yerel güç odakları kendi hakimiyet alanlarında resmiyette devlete bağlı olsa da fiiliyatta özerk olan yapılar kurmuşlardır. Sultan II. Mahmud döneminin sonlarına doğru Arnavutluk'ta başına buyruk hareket eden ve devlete karşı gelen paşalar ve derebeyleri ortadan kaldırılarak merkezî otorite tesis edilmiştir. Fakat Tanzimat'ın getirdiği askerî, malî ve mülkî düzenlemeler, Osmalı ülkesinin diğer bölgelerinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da rahatsızlıklar oluşturmuş ve bazı isyanlara sebebiyet vermiştir. 1843 ve 1844 yıllarında da bu tür lokal isyanlar ve diğer eşkiyalık hareketleri bölgenin asayişini sarsmıştır. Yeni vergi modelinin hayata geçirilmesi ve ardından kuraya dayalı zorunlu askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte 1847 yılında Toskalık olarak bilinen Güney Arnavutluk'ta geniş katılımlı bir ayaklanma başgöstermiştir. Yeni düzenlemelerden rahatsız olan köylüler ve dağlıların başlattığı ve çıkarları zedelenen eski Arnavut derebeyleri ve reislerinin bazen açıktan, çoğu zaman el altından desteklediği bu isyan, devleti yaklaşık bir yıl uğraştırmıştır. İsyanın liderleri arasında eski bir tımarlı sipahi olan Göleka adı öne çıkmıştır. İsyan bastırıldıktan sonra yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu makalede 1847 Toskalık isyanının sebepleri, devletin aldığı tetbirler ve isyanın bastırılmasında uygulanan yöntemler, Osmanlı arşiv belgeleri ışığında incelenerek bir sonuca ulaşılacaktır. Makalede arşiv belgeleri dışında araştırma türü kitap ve makalelerden de yararlanılmıştır.

Keywords
Arnavutluk, Toskalık, Göleka, Tanzimat, isyan.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri