Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE SİYASAL GÜVEN VE GÜVENSİZLİK DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE MEDYANIN ETKİSİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA
Güven, sosyal sermayenin temel unsurlarından biridir ve araştırmalar bir toplumda güven düzeyinin yüksekliği (ya da düşüklüğü) ile o toplumun siyasal, ekonomik ve toplumsal refahı arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Güven düzeyinin yüksekliğinin bir toplumda demokratik sistemin sağlıklı işleyişi ile ilişkili olduğu; güven düzeyinin düşüklüğünün ise otoriter ve demokrasiden uzak bir sistemin oluşması için uygun zeminin olduğuna dair bir gösterge olduğu kaydedilmektedir. Araştırmalar, güvenle ekonomik gelişmişlik arasında da doğrusal bir ilişki olduğunu, gelir dağılımının daha adil, kurumların işlerliğinin daha iyi ve eğitim düzeyinin yüksek olduğu toplumlarda güvenin de yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla güven düzeyinin yüksekliği veya düşüklüğü bir toplumdaki sosyal sermayenin gücüne dair de bir gösterge oluşturmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1990’lı yıllardan itibaren siyasal güven düzeyinde düşüş eğilimi vardır. Türkiye’de siyasal ve sosyal aktörlere güven düzeyine dair araştırmanın bulgularına yer verilen bu çalışmada yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve medyanın siyasal güvenle ilişkisi de değerlendirilmektedir. Araştırmaya göre Türkiye’de siyasal ve sosyal aktörlere güven düşük, güvensizlik oranı ise oldukça yüksektir. En güvenilen aktör bilim adamlarıdır. 23 siyasal ve sosyal aktörden yalnızca beşine güven oranı güvensizlik oranından yüksektir. Araştırmada siyasal güvenle medya tercihleri arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Siyasal güven, medya, siyasal iletişim, güvensizlik

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri