Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MCDONALDLAŞMA TEORİSİ BAĞLAMINDA MEDYANIN KÜRESEL KÜLTÜR ÜRETİMİNE ETKİSİ
Küreselleşme, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle gelişen teknolojinin etkisiyle hızlanmış ve hızlı bir şekilde tüm dünya küresel bir köye dönüşmüştür. Özellikle Neoliberal değerler, Batı Bloğu’nun galibiyeti ve teknolojinin etkisiyle tüm dünyaya yayılmış, küresel kültürün oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu çalışmada küresel kültürün oluşmasında teknolojinin ve bilhassa medyanın rolü, George Ritzer’in Mcdonaldlaşma etkisi çerçevesinde ele alınarak, Simülasyon kuramıyla medyanın nasıl bir küresel kültür oluşturduğu açıklanacaktır. Günümüz post modern küresel köyünde gelişen teknolojiyle kültürel metalar her geçen ay değişmekte olup, insanlara sürekli bir hipergerçeklik pompalanmaktadır. Bu çalışmada postmodern simülasyon teorisiyle, Mcdonaldlaşma birleştirilerek medya ile global kültürün oluşumu açıklanacaktır.

Keywords
Medya, Küreselleşme , Simülasyon Teorisi, Mcdonaldlaşma, Postmodern Teori

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri