Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK OCAKLARININ 1926 YILI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
1912 yılında kurulan Türk Ocakları, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde Türk Milliyetçiliğinin vücut bulmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet yapılanmasında önemli roller üstlenmişti. Bu nedenle Türk Ocakları Milli Mücadele sonrasında yeniden teşkilatlanmaya giderek tüm yurtta şubeler açmıştır. Bu çalışmada, Türk Ocaklarının 23 Nisan 1926 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği Üçüncü Genel Kurultayı ve burada tartışılan konular ele alınmıştır. Ayrıca yurt genelinde Türk Ocakları şubelerinin yaptığı konferans, müsamere, konser, köycülük, spor, sağlık ve yardım gibi alanlardaki çalışmaları incelenerek Türk Ocaklarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yıllarındaki fonksiyon ve işlevi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Türk Ocakları, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri