Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ZAMAN VE ANLATI: İKTİDAR İLİŞKİLERİ, ETKİLEŞİM
Bu makalede, anlatıda zamanın konumlanma biçimi dönemsel farklılıklar esas alınarak gözler önüne serilmiştir. Zaman konulu çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmaların bir kısmında kavramın izleksel ya da sosyolojik bağlamda, diğer kısmında ise anlatıbilimde konumlanma biçimi bağlamında ele alındığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla iktidar ilişkilerinin zaman algısına etkisine, bunun anlatıya yansıma şekline bütüncül bakan çalışmaların olmaması makaleyi ayrıcalıklı kılmıştır. Çalışmada, zaman kavramının sosyo-kültürel arka planla ilişkisi ele alınmış, ardından anlatıda ne şekilde konumlandığı eklektik bir yaklaşımla ve ana hatlarıyla açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords
Zaman, İktidar İlişkileri, Sözlü Kültür, Modern Kültür, Anlatı.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri