Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KÜLTÜREL ÇOCUK OYUNLARI: TÜRK TOPLULUKLARINDA BİR SAHA ARAŞTIRMASI
Araştırmanın amacı, bazı Türk topluluklarında bilinen ve oynanan ortak kültürel çocuk oyunlarının belirlenmesiyle kültürel çocuk oyunlarına yönelik mirasın ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılarak nitel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma alanı 8 ülke/bölge (Azerbaycan, Dağıstan/Nogaylar, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan ve KKTC) olarak belirlenmiştir. 8 ülke/bölgede üç ay süresince 15 il, 4 ilçe, 23 köy ve 21 okul ziyareti yapılarak gerçekleştirilen alan araştırmasında; aynı oyunun tekrarını kapsayan 217 oyun video ile kayıt altına alınmıştır. Örnekleme alınan Türk topluluklarında kültürel oyunların kendi aralarında yüksek oranda (% 82-93) benzer olduğu görülmüştür. Toplam 76 farklı oyun kaydı alınmış; bu oyunlardan 49 oyun (% 65) ortak kültürel oyunlar olarak, 27 oyun (% 35) ise ülke/bölgelerin milli oyunları olarak belirlenmiştir. Oyunlar kendi içinde sınıflandırıldığında çoğunlukla oyunları kız ve erkek çocukların birlikte oynadığı, materyal kullanılan ve dış mekânda oynanan oyunların tercih edildiği, oyunların çocukların gelişim alanlarının desteklendiği görülmüştür. Sonuç olarak Türk topluluklarında ortak kültürel oyunların oynanıyor olması, aynı kökten gelinmesi sebebiyle kültürel birlikteliğin önemli bir göstergesi olmuştur.

Keywords
Kültür, oyun, çocuk oyunları, topluluk, milli.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri