Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YÜKSEKÖĞRETIMIN DEĞIŞIM SÜRECINDE LISANSÜSTÜ EĞITIMIN SORUNLARI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA
Yükseköğretim kurumlarının misyonlarının en temel öğesi olan araştırma misyonu, eğitim-öğretim ve topluma hizmet misyonları için de bir mihenk taşı olarak görülmektedir. Araştırma misyonuna verilen bu önem, üniversitelerin yeniden yapılanma konulu tartışmalarının da ana temasını oluşturmaktadır. Bu çalışma ile lisansüstü eğitim alan öğrencilerin amaçları, beklentileri ve yaşadıkları sorunlar ile değişen yükseköğretim değerleri üzerine farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseninde yürütülen bu çalışma kapsamındaki 14 farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 21 lisansüstü öğrenciyle yapılan derinlemesine görüşme sonuçlarına göre; katılımcıların lisansüstü eğitim yapma amaçları, kariyer ve ekonomik katkı sağlama, bilime ve araştırmaya ilgi duyma ve kişisel gelişim ve deneyim kazanma ana temalarında belirlenmiştir. Katılımcıların lisansüstü eğitimleri sırasında yaşadıkları sorunlar da sistemsel, insan kaynaklı ve dışsal sorunlar şeklinde üç ana temada toplanmıştır. Çalışmada ikinci ana bulgu olarak; katılımcıların değişen yükseköğretim süreci ile ilgili farkındalık düzeylerinin yüksek olmadığı tespit edilmiştir. Yükseköğretimin yeni kavramları ve eğilimleri ile ilgili olarak katılımcıların en çok rekabetçi-yenilikçi üniversite ve akademik özgürlük kavramları ile ilgili yorumda bulundukları görülmüştür. Çalışmada lisansüstü eğitimin sorunları ile ilgili bulgular ilgili daha önceki diğer çalışmalarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş; yükseköğretimin değişen değerleri ile ilgili bulgular ise literatürde daha önce böyle bir çalışmanın bulunmaması nedeniyle literatürdeki ve gündemdeki teorik tartışmalar çerçevesinde ele alınmıştır.

Keywords
Yükseköğretimde Değişim, Lisansüstü Eğitim, Lisansüstü Eğitimin Sorunları

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri