Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA HAYVAN ZARARLARININ TAZMİNİ
Öz: Eski Roma, Kadîm İran, Antik Yunan, İsrail-Yahudi ve Ortaçağ Avrupa hukuk sistemlerinde; verdikleri zararlar sebebiyle hayvanlar aleyhine davalar açılır ve yargılanırlardı. Hatta mahkemelerde hayvanları savunmaları için avukatlar dahi görevlendirilirdi. Suçu ve haksızlığı ispat edilen hayvanlar, ağır müeyyidelerle cezalandırılırdı. Bazı durumlarda da hayvan malikleri bedenen cezalandırılırdı (cismanî ceza). Nihayet, İslâm hukuku ve modern hukuk, zarar veren hayvanı cezalandıran anti-hümanist ve insancıl olmayan uygulamayı ortadan kaldırmıştır. Ancak bazı hallerde hayvanların hukuka aykırı bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak verdikleri zararlar sebebiyle hayvan malikleri sorumlu tutulmuştur. Fakat bu sorumluluk bütünüyle hayvan malikinin malvarlığı ile sınırlı olan malî ve iktisadî bir sorumluluktur. Bir başka deyişle, hayvanın ika ettiği zarar sebebiyle bizzat hayvanın kendisi cezalandırılmadığı gibi, hayvan malikinin sorumluluğu da oluşan zararın tazmini ile sınırlandırılmıştır. Makale konusu önemlidir. Çünkü sosyal hayatta sahipli hayvanların ika ettiği birçok zarara şahit olmaktayız. Bu bağlamda, “Karşılaştırmalı Hukukta Hayvan Zararlarının Tazmini” başlığı altında hayvan kavramının kapsamı, sorumluluğun şartları, zararın tazmini, zararın hesaplanması, tazminatın biçimi, mala verilen zarar, menfaatlere verilen zarar, manevî zarar, ispat yükümlülüğü ve rücû hakkı konuları üzerinde durulacaktır.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Hukuk, Hayvan, Hayvan Maliki, Hayvan İdare Eden, Hayvan Bulunduran, Sorumluluk, Zarar, Tazminat.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri