Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


78 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ'NE GÖRE RUM EYALETİ'NDE YAŞANAN EŞKIYALIK HAREKETLERİ

Eşkıyalık olayları tarih boyunca birçok devlette görüldüğü gibi Osmanlı Devleti’nin belirli bir döneminde de vuku bulmuştur. Araştırmamızın esas kaynağı olan 78 Numaralı Mühimme Defteri Osmanlı merkez eyaletlerinde yaygın bir şekâvetin yaşandığı 1609-1610 yıllarında kayda geçen hükümleri ihtiva etmektir. Çalışmamızda defterde yer alan Rum Eyaleti’ne ait eşkıyalıkla ilgili hükümler incelenmiş ve eyaletteki şekâvetin mahiyeti ortaya konmuştur. Ela alınan hükümler kapsamında eşkıyalık hareketleri Celâli taifesinin eşkıyalıkları, ehl-i örf ve ehl-i şer zümrelerinin şekâveti gibi farklı başlıklar altında değerlendirilmiştir. Celâli grupları yağmalama, darp etme, katletme suretiyle halka zulümde bulunmuşlardır. Kale muhafızlığından beylerbeyliğine uzanan görevlerde bulunan ehl-i örf mensupları ve devletin eğitim ve yargı teşkilatını oluşturan ehl-i şer kesimi de mevcut otorite boşluğundan yararlanmışlardır. Ehl-i örf zümresi doğrudan veya eşkıyalarla ittifak halinde halka karşı usulsüz vergi ve akçe toplama, yağma, darp, katl gibi eziyetlerde bulunmuşlardır. Ehl-i şer kesimi ise vergi toplama ve yargılama görevlerini suistimal ederek halkı mağdur etmiştir.Keywords
Rum Eyaleti, Mühimme Defteri, Eşkıya, Zulüm, Ceza

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri