Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


“EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARANLAR” BARTIN KÜLTÜRÜNDE TAŞ SAC YAPIMI
Kültür, tarihsel süreçte toplum tarafından üretilen ve nesilden nesile aktarılan ve belli bir yere yayılan her türlü maddi ve manevi değerlerin bir koleksiyonudur. Bartın’ın maddi ve el işçiliği kültürü içinde yer alan taş sac yapımı, geçmişten günümüze, babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktarılarak gelmiş önemli bir meslek dalıdır. Bu meslek geçmiş yıllara nazaran gittikçe çeşitlenmiş ve kullanım alanları genişlemiştir. Bu çalışmamızda, Bartın kültüründe yer alan taş sac yapımının geçmişten günümüze değin devam eden maddi kültür içindeki tarihi, işlevleri ve kullanım alanları üzerinde durulmuştur.

Keywords
Kurucaşile, Taş Sac Yapımı, Kültür, Gelenek

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri