Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


“TEZER ÖZLÜ’DEN LEYLÂ ERBİL’E MEKTUPLAR”DA TÜRK TOPLUMU VE AYDINLARI HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER
Bu çalışmada “Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar” adlı eser incelenmiştir. Mektuplarda olumsuz eleştirinin hedefi olan isimler gizlenmiştir. Mektupların dili iki kişinin samimi diyalogları şeklindedir. Özlü’nün anlaşılır ve süsten uzak bir üslubu vardır. Mektuplar, insanlara geçmişten haber veren formlardır. Bazen bir belge niteliği taşıdıkları gibi kişilerin hayatlarına yönelik ayrıntılara yer vermeleri açısından edebiyat dünyasındaki yazarların ve eserlerinin daha iyi anlaşılmasına da katkı sağlayabilecek bir niteliktedirler. Bu bakımdan mektup araştırmaları önem taşımaktadır. Tezer Özlü’nün ve Leylâ Erbil’in Türk toplumu ve Türk aydınları hakkındaki değerlendirmelerinden hareketle 1970 ile 1980’li yıllarda Türk düşünürlerinin ve toplumunun yaşadığı problemleri tespit etmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Eserde amacımız doğrultusunda saptadığımız kısımlar alıntılanmış olup bilgiler organize edildikten sonra yorumlama yoluna gidilmiştir. Sıkıntılı bazı hayat tecrübelerinden sonra halk arasında manik-depresif hastalık olarak bilinen bir illete, ilerleyen süreçte de kanser hastalığına yakalanan Tezer Özlü, her özgürlükçü Türk aydınının derinden hissettiği; sosyal ve siyasi baskı, şiddet, korku ve cehalet kültürünün yoğunluğunda bunalımlar yaşamıştır. Bu sosyal ve siyasi engellemelerin etkisi altında kaleme aldığı eserlerinde bireyin ve toplumun önemli meselelerine değinmeyi ihmal etmeyerek özgün eserler vermeyi başarmıştır. Bu eser, Türk toplumunun genel görünümünü yansıtması ve ilerlemecilikten yana olan Türk düşünürlerine yol gösterici bir konumda bulunması bakımından kıymetli sayılmalıdır.

Keywords
Tezer Özlü, Leylâ Erbil, Türk Toplumu, Türk Aydını, Toplumsal Sorunlar, Mektup

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri