Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HANS CHRİSTİAN ANDERSEN MASALLARININ SEMBOLİK MANZARASI
Makale ünlü Danimarka masal yazarı Hans Christian Andersen’in eserlerinden bahseder. Bu çalışmada Andersen masallarının sembolizm yanları ele alınmıştır. Makalenin giriş bölümünde sembolizm akımı, onun yaranması ve temsilcileri hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra semboller derlenerek ölüm-hayat, karanlık-ışık, bataklık, nesne kavramları olmak üzere bölümlere ayrılmıştır. Ayrıca çalışmada masallardan örnek verilmiş, kavramlar mukayese edilerek gerçek hayatla alâkalandırılmıştır. Tüm kavramlar dinî, felsefi, psikolojik ve edebî açıdan tahlil edilmiştir. “Karlar Kraliçesi”, “Kırmızı Pabuçlar”, “Kibritçi Kız”, “Çam Ağacı”, “Kurşun Asker” gibi eserlerin yanısıra konu ile ilgili teorik çalışmalara da yer verilmiştir. Eserlerdeki ana karakterler mitolojik karakterlerle polemik biçimde yorumlanmış, masal örnekleri aracığıyla tahlil edilmiştir. Çalışmada bütün kavramlar sistematik şekilde sıralanmıştır

Keywords
Hans Christian Andersen, Masal, Sembolizm, Karanlık, Ölüm

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri