Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÎSÂ B. MÛSÂ GUNCÂR’IN BUHÂRÂ HADİSÇİLİĞİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Buhârâ fethedildikten sonra bölgenin İslamlaşma süreci ile birlikte tâbiîn neslinden hadis âlimleri bu şehre gelerek burayı vatan edinmişlerdir. Bu muhaddisler Buhârâ hadisçiliğinin başlangıç döneminde kendi öğrencilerini yetiştirmişlerdir. Tâbiîn neslinden muhaddislerin Buhârâ’da yetiştirdiği hadis âlimlerinden biri de Îsâ b. Mûsâ Guncâr’dır (v.186/802). Bu çalışmada Îsâ b. Mûsâ’nın Buhârâ hadisçiliğindeki yeri ve önemi; Guncâr’ın hayatı, hocaları, öğrencileri, hadis âlimlerinin onun hakkında söyledikleri ve örnek rivayetleri başlıkları altında incelenmiştir. Bunun sonucunda Îsâ b. Mûsâ Guncâr’ın, Buhârâlı yirmi yedi muhaddis öğrenci yetiştirdiği, Guncâr’ın öğrencilerinin de daha sonra Buhârâ’da meşhur muhaddislerin yetişmesine vesile oldukları ve böylece Îsâ b. Mûsâ Guncâr’ın Buhârâ hadisçiliğinin gelişim sürecine önemli bir katkıda bulunduğu ortaya konmuştur.

Keywords
Guncâr, Buhara, Hadis, Ravi, Rivayet

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri