Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR BİLİM TARİHÇİSİ OLARAK MOLLA MAHMÛD-İ BEYÂZİDÎ

Bu çalışmamızda Osmanlı İmparatorluğunun doğudaki en önemli sancak beyliklerinden birisi olan Bâyezid Sancağında yetişen Molla Mahm?d-i Beyâzid?’yi ve çalışmalarını ele alacağız. Molla Mahm?d-i Beyâzid? Şeyh Ahmed-i Hân? geleneğinin bir devamcısı olup kendisinden evvelki mahalli çalışmaları kayıt altına almak suretiyle büyük bir ilim, kültür, sanat ve medeniyet mirasının tanıtılmasını, bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamıştır. Molla Mahm?d-i Beyâzidî, yaptığı çalışmalarla Kürt tarihi ve edebiyatı ile ilgili eserlerin kaybolmasına engel olmuş, istinsah ettiği birçok eserin günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Ancak Molla Mahm?d-i Beyâzid?, bu konudaki çalışmalarında bölgesel beklentilerin yanı sıra bölgenin kültürel hayatının geleceğini de düşünerek konunun evrensel yönünü de göz önünde bulundurdu ve bilim tarihi içinde bölgemizin en önemli bilginlerinden birisi olarak tanınmasını sağlayan çalışmalar yaptı. İşte bu yazımızda Molla Mahm?d-i Beyâzid?’nin ilim tarihi konusundaki çalışmalarını ve bu sebeple koruma altına aldığı kitapların genel bir tasnifini yapacağız.Keywords
Bâyezid Sancağı, Bilim Tarihi, Bâyezid Âlimleri, Molla Mahm?d-i Beyâzid?

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri