Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


NEVRÛZ B. ÎSÂ’NIN MANZÛME-İ KISSA-İ KERBELÂ ADLI MESNEVİSİNDE GEÇEN SÛRE İSİMLERİ, LAFZÎ HADİSLER VE İSLAMİ KAYNAKLI SÖZLER
İslâmî gelenekten yoğun olarak beslenen Klasik Türk Edebiyatı’nda, sanatçıların eserlerinde kaynak olarak kullandığı unsurların başında sûre isimleri, hadisler ve İslâmî kaynaklı sözler gelmektedir. Yüzyıllar boyunca bu kaynaktan azamî faydalanan şairlerden biri de 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başlarında yaşamış Adanalı Nevrûz b. Îsâ’dır. Hafız olduğunu, bir tekkede dinî eğitim alıp remil ve ilm-i nücûmda da ustalaştığını ifade eden şâir, hem yetiştiği dinî ve kültürel ortamın etkisiyle hem de bağlı olduğu edebiyat geleneğinin kaynaklarından olması bakımından eserinde hadislerden ve İslâmî kaynaklı sözlerden faydalanmış, sûreleri çeşitli vesilelerle zikretmiştir. Manzûme-i Kıssa-i Kerbelâ adlı Hz. Hüseyin’in Kerbalâ’da şehit edilişini anlattığı maktel türü eserinin konusunu ve içeriğini düşününce; Nevrûz b. Îsâ’nın bu kavramları kullanması fikrini desteklemesi ve samimi duygularını ifade etmesine oldukça yardımcı olmuştur.

Keywords
Nevrûz b. Îsâ, Manzume-i Kıssa-i Kerbelâ, Sûre İsimleri, Hadisler, İslâmî Kaynaklı Sözler.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri