Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların öz düzenleme becerilerini ve akran zorbalığına maruz kalma düzeylerini belirlemek, öz düzenleme becerileri ile akran zorbalığına maruz kalma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde Ağrı ili, Patnos ilçesinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48 ay üzeri 155 çocuk ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla; çocuklar ile ilgili gerekli bilgilere ulaşabilmek için, “Kişisel Bilgi Formu”; çocukların öz düzenleme beceri düzeylerini belirleyebilmek için “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ)” ve çocukların akran zorbalığına maruz kalma düzeylerinin belirlenebilmesi için ise; “Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında, bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öz düzenleme becerilerinin çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermezken; çocuğun kardeş sayısına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür (p<0,05). Yine akran zorbalığına maruz kalma düzeyinin çocuğun yaşına, cinsiyetine ve kardeş sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Araştırmada ayrıca akran zorbalığına maruz kalma düzeyleri ile öz düzenleme becerileri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Okul öncesi dönem, öz düzenleme becerileri, akran zorbalığı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri