Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YILMAZLIKLARI VE EMPATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin duygusal yılmazlıkları ile empatik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bazı demografik değişkenlere göre duygusal yılmazlıkları ve alt boyutları olan hassasiyet, iyileşme ve bozulma ile empatik becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada 159 kız 136 erkek öğrenci olmak üzere 295 ortaokul öğrenci üzerinden yapılmıştır. Birey zor ve rahatsız edici, onun duygusal dengesini bozacak herhangi bir olay ve durum karşısında içsel olarak kendini ne kadar kontrol edebildiği ve buna bağlı olarak dışsal tepkilerin ne kadar makul düzeyde olduğu bireyin duygusal yılmazlık ile ilgili gücünü gösterir. Ayrıca bireyin duygularını doğru ifade edebilme, duyguların kontrolünü sağlama ve duygularını yönetebilme becerisinin yüksek olması olumlu ruh sağlığı açısından, sosyal uyum ve kişisel uyum açısından son derece önemlidir. Empatik beceri; bireyin başkasının bakış açısıyla olay ve durumları değerlendirebilme yeteneğidir. Klasik tabirle başkasının yerine kendini koyma becerisidir. Ki bu durumun öğrencilerin arasında benimsenmesi önemli bir durumdur.

Ortaokul öğrencilerin; cinsiyet, yaş, sınıf, gelir, kardeş sayısı, ailede kaçıncı çocuk olduğu, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

Ayrıca bu çalışmanın analizi için tek yönlü varyans analizi(ANOVA), korelasyon ve bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin duygusal yılmazlık alt boyutlarından hassasiyet alt boyutunun ve empatik becerilerinin; cinsiyete göre anlamlı derecede farklılaştığı bulunmuştur. Kız öğrencilerinin bu manada erkek öğrencilere göre duygusal yılmazlık alt boyutunun hassasiyet alt boyutunun ve empatik becerilerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.Keywords
Yılmazlık, Duygusal Yılmazlık, Empatik Beceri.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri