Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
Bu çalışmanın amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın evrenini 36 son sınıf öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Görüşme soruları Neveling’in (2000) kelime öğrenme anketindeki soru maddelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Öğrencilere ders çalışma şekilleri, ders çalışma ortamları ve kelime öğrenmeye olan bakış açılarını öğrenmeye yönelik toplam dokuz soru yöneltilmiştir. Bu soruların ikisi yarı yapılandırılmış olarak oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin yaklaşık üçte biri her gün ders çalışırken büyük bir kısmı yalnızca sınav haftasında ders çalışmaktadır. Öğrencilerin üçte birinden fazlası bir haftadan daha uzun bir süre ders kitabı veya diğer basılı eserlerden okumadıkları belirtmiştir.

Keywords
ders çalışmak, kitap okumak, yabancı dil, kelime öğrenme

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri