Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BABANZÂDE AHMED NAİM VE “İSLÂM AHLÂKININ ESASLARI” ADLI ESERİ
Hz. Muhammed’in (s.a.s.) emanet olarak bıraktığı Kur’ân ve Sünnet, hidayet, inanç ve ahlak yoludur. Müslümanların Kur’ân ve Sünnet ilkelerine uygun bir hayat sürdürmeleri, İslâm ahlakının bütünlüğünü oluşturmaktadır. Mustafa Zihni Paşa’nın oğlu olan Babanzâde Ahmed Naim (ö. 1353/1934), Bağdat’ta doğmuş, orada İlkokulu okumuş, ardından İstanbul’a gelmiş ve tahsilini burada sürdürmüştür. Önemli görevlerde bulunan Babanzâde Ahmed Naim, Darülfünun’da uzun süre felsefe, mantık, psikoloji ve ahlak dersleri gibi sosyal bilimler alanında yer alan dersleri okutmuştur. Onun “Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları” adlı eseri, sahasında yazılmış önemli bir kaynaktır. Eserde İslâm ahlakı, detaylı bir şekilde Kur’ân ve Sünnet ölçülerine göre yazılmıştır. Bu eserin kapsamında genel olarak ahlak, İslâm ahlakı, bu ahlakın kaynağı olarak Kur’ân ve Sünnet, ahlakın ilişkili olduğu inanç, ibadet, felsefe, hürriyet ve çeşitli sorumluluklar yer almaktadır. Babanzâde Ahmed Naim, bu eserinde, İslam dininin “ahlâk dini” olduğunu; İslâm dininin temel ilkelerinin, insanı daima güzel ahlaka ve erdemli olmaya yönlendirerek kötülüklerden uzak durmayı öğütlediğini vurgulamaktadır.

Keywords
Babanzâde Ahmed Naim, Ahlak, Kur’ân, Sünnet, Felsefe

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri