Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AÇIKÖĞRETİM BATI AVRUPA EĞİTİM PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYLERİ
BAP, yurt dışında yaşayan Türk öğrencilerin, Türk eğitim sistemine erişimlerinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadırlar. Uluslararası alanda rekabet edebilecek ve ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda gelişimini sağlayacak bireyler yetiştirmek bir gerekliliktir. Bu gereği yerine getirebilmek için eğitim sisteminin okul duvarları ve belirli eğitim süreleri dışına çıkarılması, hayat boyu devam eden esnek bir yapıya kavuşturulması önem arz etmektedir. Bu çalışmalarla, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, kendi kendine öğrenme, analitik düşünme gibi üst düzey becerilere ve sorumluluğa sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen BAP programları, göçmenlerin eğitim sorunlarının çözümü için geliştirilen değerli bir eğitimsel projedir. Bu araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığının politika olarak sunduğu Batı Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak hazırlanan BAP’ın, öğrenciler açısından amacına ulaşma ve beklentileri karşılama düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın problemi ‘’ 2019-2020 yılı eğitim öğretim dönemlerinde Batı Avrupa’da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan BAP programının öğrencilerin beklentilerini karşılama düzeyleri nedir?’’dir.Bu araştırma var olan durumu ortaya koymaya yönelik betimsel bir araştırmadır. Bu araştırmada bu programlara devam eden 10 öğrenciye odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin BAP programından memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu ve BAP'ı yükseköğrenimlerine devam edebilmek için iyi bir seçenek olarak gördüklerini göstermiştir.

Keywords
Bap, Göç, Uzaktan Eğitim

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri