Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DÖNEM İÇERİSİNDE İLK KEZ UYGULANAN ARA TATİL UYGULAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk defa uygulamaya konulan dönem içerisindeki ara tatile ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya gönüllü olarak katılan ve uygun örnekleme ile belirlenen 13 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Verilen yanıtlar incelenmiş, öğretmenlerin görüşlerinden kodlar ve temalar oluşturulmuş ve örnek alıntılar belirlenmiştir. Araştırmanın güvenirliği için hesaplanan araştırmacılar arası görüş uyumu % 90,38 olarak bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre; dönem içi ara tatil uygulaması sınıf öğretmenleri ve ilkokul öğrencilerini olumlu yönde etkilemiş, eğitim – öğretim hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa neden olmamıştır. Sınıf öğretmenlerine göre velilerin çoğunlukla çalışan anne – babalar olması nedeniyle uygulamadan olumsuz etkilendikleri söylenebilir.

Keywords
Eğitim, Ara tatil, Sınıf öğretmeni

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri