Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AMERİKA’DA DEVE BİRLİĞİNİN KURULMASI VE BİR OSMANLI DEVE SÜRÜCÜSÜ HACI ALİ (Hİ JOLLY)

Meksika Savaşı (1846-1848) sonrası Arizona, California, Nevada, Utah, Colorado ve New Mexico’yu sınırlarına katan Amerika, Kaliforniya’da 1849 yılında altının keşfedilmesiyle birlikte doğudan binlerce Amerikalının batıya doğru göçü ile uğraşmak zorunda kaldı. Yeni kazanılan topraklarda demiryollarını yapmak, savunma amaçlı askeri mühimmatın taşınması ve büyük kısmı sarp araziden oluşan bu toprakları yaşanır hale getirmek için düşünülen çözümlerden birisi çöl gemisi olarak isimlendirilen develerin kullanılmasıydı. 1855 senesinde kongreden alınan izin sonrası Henry C. Wayne başkanlığında Osmanlı topraklarına gelen heyet, 1855 ve 1856 yılları arasında satın aldıkları yetmişin üzerinde deveyi ABD’ye götürerek ilk Deve Birliğini kurdular. Ordu kurmayları tarafından taşımacılıkta kullanılan bu develer, 1861 senesinde başlayan iç savaş sonrasında develerin satılması ile dağıtıldı. ABD tarihinde ilk kez kurulan deve birliğindeki hayvanların bakımını ise 1856 senesinde ABD heyetiyle birlikte İzmir’den Amerika’ya giden sekiz Osmanlı vatandaşı üstlendi. Bu kişilerden en tanınmış olanı ise babası Suriyeli annesi ise bir Rum olan Hacı Ali’dir. Henüz 28 yaşındayken Amerika'ya ayak basan Hacı Ali, Amerikan Ordusu bünyesinde kurulan deve birliğinde uzun yıllar boyunca deve sürücüsü olarak hizmet verdi. Bu süre içerisinde Amerikalılar adını telaffuz edemediklerinden dolayı kendisini Hi Jolly olarak çağırmaya başladılar. Son yıllarını Arizona’da küçük bir yerleşim olan Quartzsite kasabasında geçiren ve 1902 yılında burada ölen Hacı Ali, zaman içerisinde bir efsane haline geldi. Nitekim 1936 yılında Hacı Ali için Arizona Quartzsite kasabasında “Hi Jolly Anıtı” adıyla bir anıt mezar yaptırıldığı gibi, her sene 10 Ocak’ta Hacı Ali adına bir de festival düzenlenmektedir.Keywords
Hacı Ali, Hi Jolly, Philip Tedro, Deve, Amerika, Osmanlı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri