Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SURİYELİ GÖÇMEN KADINLARIN ERKEN YAŞTA EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

Bu çalışma Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş kadınların erken yaşta evlilik nedenlerini ve bu konudaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile tanımlayıcı kesitsel olarak gerçekleştirildi. Bir sivil toplum örgütüne başvuran Suriyeli göçmen kadınlar arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçildi. Örneklemi 18 yaş öncesinde evlenmiş ve 18 yaş üzerinde 17 kadın oluşturdu. Veriler bireysel derinlemesine görüşme yöntemiyle yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak toplandı. Tercüman aracılığı ile iletişim sağlandı ve görüşmeler ortalama 45 dk sürdü. Veriler tematik analiz yöntemi ile çözümlendi, 4 ana tema ve alt temalar belirlendi. Kadınların yaş ortalaması 26,52±11,91 idi. Kadınların 5’i ilköğretim altı eğitime sahip idi ve hiçbiri çalışmıyordu. Suriye’de ilk evlilik yaşının en erken 13 yaşında olduğu ve erken evliliklerin gelenek olarak sürdürüldüğü saptandı. Erken yaşta evliliğin sosyal yaşam üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu ve ev sorumluluklarını artırdığını bildirdiler. Aile ve eşin beklentisi ile çocuk sahibi olmak kadınların kendi çocukluklarını yaşamalarına engel olmaktadır. Ayrıca ekonomik zorluklar nedeniyle çok sayıda çocuk sahibi olmaya olumlu bakılmamaktadır. Kadınlar kız çocuklarının erken yaşta evlenmesine karşı olmakla birlikte eğitimin sürecini tamamlamalarını desteklemektedirler. Suriyeli göçmen kadınlar erken yaşta evlendirilmekteler. Genç kızlar erken yaşta evliliğin getirdiği sorunlar ve sorumluluklarla mücadele etmekteler. Bu evlilikler nedeni ile kadınlar fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sorun yaşamaktalar.Keywords
Suriye, göçmen, kadın, erken yaşta evlilik

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri