Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMETLERİN İNSAN HAKLARI YAKLAŞIMI

“Evrensel Temel İnsan Hakları” sosyal kurumların temel değerlerini oluşturmaktadır. Sosyal Hizmet disiplininin diğer bütün disiplinler ile olan ilişkilerinde de temel olarak “insan hakları”na ilişkin ahlakî değerler üzerinden kabul görür. Kuram ve kavramsal anlamda insan haklarının, ekolojik/eko-sistem bağlamında mikro/bireysel, mezzo/aile ve makro/toplumsal düzey “Exo-Dinamik” holistik ilişkiler bütünlüğünde ele alınması insan onurunun korunması, sürdürülebilir bir yaşamın mümkün kılınması açısından oldukça önem arz etmektedir. Makalede, tekil tarama yöntemleri kullanılarak, araştırmanın ana temasını oluşturan “İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet”lere ilişkin anlık ve zamansal gelişimler ve değişimler üzerinden yeni bir sosyal hizmet yaklaşımı sunulması amaçlanmaktadır. Araştırmamızın amacı, sürekli gelişen/değişen dünyamızın kontrolsüz geliştirilen “4. Sanayi devrimi (Endüstri 4.0)”, teknoloji, ekonomik ve dijitalleşme sonrasında insanlığın karşı karşıya kalacağı “5G Teknolojisi Yapay Zekâ Devrimi (Yeni Nesil Dijital Teknoloji)” döneminde sosyal hizmetlerin konumuna dikkatleri çekmektir. İnsan ve toplumlara olan “Hak Temelli” yaklaşımların, günümüzde olduğundan daha da problemli çıkılmaz bir durum aldığını ve “Lütuf Temelli” yaklaşımlara evrildiğine dikkatleri çekerek alınması gereken önlemlere yönelik bir yol haritası sunmaktır. Mevcut verilerden hareket ile günümüzün insan haklarına ilişkin “hak” kavramının da ötesinde bir “Vecibe/Hak Temelli” sosyal hizmet yaklaşımının gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Ekoloji/ekosistem bağlamında yaşayan bütün insanlığın sorumluluğunda “iyi/faydalı işler (salih amel)” yaklaşımında bir sosyal hizmetlere ivedilikle geçilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmiştir.Keywords
Sosyal Hizmet, İnsan Hakları, Ekosistem, Hak Kavramı, Yapay Zekâ

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri