Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORYANTİRİNG SPORCULARINDA ZİHİNSEL ANTRENMAN BECERİLERİ İLE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışmanın amacı oryantiring sporcularının zihinsel antrenman bileşenleri ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmaya, 2018-2019 sezonu Türkiye Oryantiring Şampiyonasına aktif katılım sağlayan 60 kadın – 129 erkek olmak üzere toplam 189 sporcu gönüllü katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında; Sheard ve ark. (2009) tarafından geliştirilen, Altıntaş (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” ve Behnke ve ark. (2017) tarafından geliştirilen, Yarayan ve İlhan (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; değişkenler arası ilişkileri belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi, zihinsel antrenman becerileri puanlarının zihinsel dayanıklılık düzeylerini belirlemedeki rolü için ise Basit Doğrusal Regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, oryantiring sporcularının zihinsel antrenman bileşenlerinin zihinsel dayanıklılık düzeyleri üzerinde anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Buna göre, oryantiring sporcularında, zihinsel antrenman bileşenleri arttıkça zihinsel dayanıklılık düzeylerinin de artış gösterdiği söylenebilir.Keywords
Zihinsel Antrenman, Zihinsel Dayanıklılık, Oryantiring

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri