Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKALARI VE İSLAM FIKHINDA AZINLIK HAKLARI

Çokkültürcülük modern dünyanın çoğulculuğa ve çeşitliliğe karşı ortaya koyduğu en insani yanıt olma iddiasındadır. Ancak ne çeşitlilik ne de çoğulculuk yeni bir durum değildir. İnsanlık tarihi boyunca etnik, dinsel, dilsel ve kültürel bağlamda pek çok topluluk aynı devlet çatısı altında birlikte yaşamak durumunda kalmışlardır. Bu farklılıklar egemen gruplar altında azınlık olarak kalmışlar ve hakları da azınlık hakları bağlamında gündeme gelmiştir. Azınlıkların hangi kategoride değerlendirileceği ve bunların haklarının çerçevesinin ne olduğuna dair yaklaşımlar toplumdan topluma kendi dinleri, tarihsellikleri ve kültürellikleri bağlamında değişiklik arz etmiştir. Tarihsel süreçte azınlıkların ve haklarının gündeme geldiği önemli örneklerden biri de Müslüman topluluklar ve beraberinde Müslüman devletlerdir denebilir. Bu çalışmada Müslüman toplumların dolayısıyla İslam fıkhının “ötekine” tanıdığı hakların modern dünyanın azınlıklara tanımış olduğu haklarla karşılaştırması yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak İslam dininin azınlıklara tanıdığı haklarla çokkültürcülük politikalarının tanıdığı haklar karşılaştırılarak bazı çıkarım ve sonuçlara ulaşılmıştır.Keywords
Çokkültürcülük, Kültürel Çeşitlilik, İslam, Azınlıklar, Haklar

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri