Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN MESAÎ ARKADAŞLARI NEZDİNDE TÜRK İSTİKLÂL SAVAŞINI SEVK VE İDARE EDEN MECLİS İLE ÖZDEŞLEŞMESİ

Hukukî olarak parçalanmış ve siyasî ekonomik, malî, askerî alanlarda ağır bir yükümlülük altına sokulmuş olan ülkede, bir kuşak uzunca bir süre içinde bulunulan durumdan çıkmak için çareler aramış, milletin başarıya ulaşamamış tecrübelerinden esinlenen düşünce ve hareket birikimini edinmişti. Kurtuluş çareleri arayan yılmayan bu kuşak içinde Mustafa Kemal de bulunmuştur. Bu çalışma ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve gelişmesi ile adeta bütünleşen Mustafa Kemal Paşa’nın yanında bulunanlar ve mesai arkadaşları nezdinde Türk İstiklâl Savaşı’nı sevk ve idare eden meclis ile özdeşleşen vasıflarının tâbi tutulduğu mütalaa ve değerlendirmeler incelenmiştir. Araştırmada amacı, evrenin özellikleri hakkında bilgi toplamak, kişileri, durumları veya olayları tam ve doğru olarak betimlemek olan araştırma modeli esas alınmış, TBMM Zabıt Ceridelerinden, Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi’ne ait dergilerde, gazetelerde yayımlanmış hatıra örneklerinden ve telif-tetkik eserlerden istifade edilmiştir. Etrafında toplanılan bir şahıs olarak görülen Mustafa Kemal Paşa’nın meclis ile özdeşleşmesine ilişkin öne çıkan vasıfları; “cephede askerlerle birlikte olan”, “büyüklenmeyen”, “etrafında toplanılan”, “meclis ile bir ve aynı anlama gelen”, “meclisin kurucusu ve tarihî bir şahsiyet olan” ve “sorumluluk mecburiyeti bulunan” şeklinde olmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın mesaî arkadaşları ve yanında bulunanlar tarafından; Kendini yüksek ve değerli tutma hissine sahip olmayan, feyiz alınan bir kaynak, enerjinin saklandığı yer olan ve kendisi etrafında bir kütle haline gelinen, milletin ümitlerini hareket ettiren, halkın temsilcilerinin hakkını çalmayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bütünleşen, milletin arzularına tercüman olan, milletin sinesi olan Meclis’in ruhuyla hareket eden, Meclisin kurucusu ve tarihî bir şahsiyet olan, milletin geleceğine adı yazılan, namı kalıcı ve etkili olan, Büyük Millet Meclisi ile adı karıştırılıp birbirinden ayrılmaz şeyler olarak düşünülen, kararları ile iş yapılan, siyasî ve aklî terbiyesi dolayısıyla içlerinde en sorumlu görülen, liderliğinde nihayete kadar mücadele edilip kurtuluş gününe kavuşulacak olan, iyiliği sonsuza değin bilinecek olan şeklinde görülmüştür.Keywords
Mustafa Kemal Paşa’nın Vasfı, TBMM, TBMM’nin Kurucusu.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri