Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞA(YAMA)YAN DİLLER ÜZERİNE

Günümüzde Dünyada 6000 civarında dil konuşulmaktadır. Dünyada yaklaşık 6000 dil konuşulmasına rağmen sadece iki yüz civarında devlet olduğu göz önünde bulundurulduğunda hemen hemen bütün ülkelerde birden fazla dilin konuşulduğu söylenebilir. Bu ülkelerin sınırları içerisinde konuşulan dillerin sayısı doğal olarak değişkenlik göstermektedir Ancak devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan dil ve kültür ölümleri gün geçtikçe artmaktadır. UNESCO verilerine göre her 15 günde 1 dilin kültürel ve sosyal ortamıyla beraber yok olduğu dünyada konuşulan dillerden 2473 tanesi yok olma tehlikesi yaşıyor. Bu oranın dünyada konuşulan toplam dil sayısının %40’ından fazla bir oran olduğu göz önüne alındığında bu durumun ne kadar büyük bir tehlike olduğu daha iyi görülür. Bu çalışmada günümüzde Dünya’da ve Türkiye’de yaşayan diller mercek altına alınmış, başta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olmak üzere uluslararası kuruluşların yayımladıkları raporlar ışığında bu dillerin durumları ve baş başa kaldıkları yok olma tehlikesi incelenmiştir. Daha sonra Dünyada ve Türkiye’de yaşayan dillerin en büyük sorunu olan yok olma tehlikesi mercek altına alınmış ve dillerin kaybolma sebepleri üzerinde durulmuştur. Dillerin yaşayabilmesi için alınabilecek önlemler ayrıntılarıyla sıralanmış, bu hususta alınabilecek tedbirler ve bu tedbirlerin başarılı olabilmesi yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmiştir. Böylece Dünya’da ve Türkiye’de yaşayan dillerin yaşadığı yok olma tehlikesine dikkat çekilmiş ve bu tehlikenin ortadan kaldırılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Dünya, Türkiye, diller, yaşayan diller, tehlikedeki diller, kaybolan diller.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri