Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GEÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE KADINLARIN VAR OLMA MÜCADELESİ

19. yüzyılın ortasından başlayıp Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanan erken dönem modernleşme süreci, Türkiye’nin sosyo-politik arka bahçesini oluşturmaktadır. Erken dönem modernleşmesi, Osmanlı bağlarının tamamen koparılarak modern ve laik bir toplumun inşa edilme sürecidir. Bu inşa sürecinin en temel aracı olan kadınların toplumdaki konumu yükseltilerek yeni devletin modern ve laik bir yapıya sahip olduğu ortaya koyulmak istendi. Bu yaklaşımın işlevsel olduğunu gösteren belirtilerden biri, savaş dönemlerinde önemli faaliyetler yürüten kadınların, 1924 Anayasası’nda erkeklerle eşit vatandaşlık haklarına sahip olamamasıdır. 1923’te Kadınlar Halk Fırkası’nın kurulma teşebbüsüyle somutluk kazanan süfrajet hareketinin yönetici kadroyu huzursuz etmesi, kadın haklarına işlevsel yaklaşıldığının başka bir göstergesidir. Sonuçta 1930’ların başında, Tanzimat’tan itibaren seslerini yükselten öncü kadınların hakları için verdiği mücadele yok sayılarak kadın hareketi bastırıldı. Bu verilerden yola çıkarak çalışmada resmi tarihin görmezden geldiği kadın mücadelesi ele alınacaktır.Keywords
Modernleşme, Kadın Mücadelesi, Kadınların Siyasal Hakları

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri