Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AKADEMİK BAŞARISIZLIKTA AİLE ETKİSİNE İLİŞKİN TEORİLER: ALAN YAZIN TARAMASI

Eğitimin makro ve mikro boyutta pek çok etkisi söz konusuyken akademik başarısızlık da araştırmacıların ele aldığı konular arasında yer almıştır. Akademik başarısızlık bireye, aileye, çevreye, öğretmene, okula ve eğitim sistemine ilişkin pek çok durumla açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak bu faktörlerin birey üzerinde en fazla etkisi olanının aile olduğunu söylemek mümkündür. Ailenin akademik başarıdaki önemine ilişkin pek çok çalışma ve teori mevcuttur. Bu çalışmada Coleman’ın “Sosyal Sermaye Teorisi”, Bourdieu’nun “Yeniden Üretim Teorisi”, Bernstein’ın “Dilsel Kodlar Teorisi” ve direnç kuramcılarından Paul Willis’in çalışmasına yer verilecektir. Bu çalışmanın ailenin akademik başarısızlığa etkisine ilişkin dört önemli isimin görüşlerini bir arada sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords
Akademik Başarısızlık, Sosyal Sermaye Teorisi, Yeniden Üretim Teorisi, Dil Kodları Teorisi, Direnç Teorisi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri