Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARINDA YER ALAN MAYA TÜRÜNDEKİ UZUN HAVALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Türk halk müziğinde geleneksel ve kültürel bakımdan özel bir yere sahip olan uzun hava türlerinden biri de Mayalardır. İcrası ve seyir özellikleri bakımından diğer türlerden farklılık gösteren mayalar kendine özgü, karakteristik bir yapıya sahiptir. Bu araştırmanın amacı; TRT Türk halk müziği repertuvarında yer alan Maya türündeki uzun havaların kaynak kişi, yöre, tür bakımından incelenmesidir. Ayrıca bu tür hakkında uzman sanatçı görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada, genel tarama modeli kullanılarak nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmış ve görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini TRT THM uzun hava repertuvarında bulunan 1072 adet eser, örneklemini ise TRT THM uzun hava repertuvarında yer alan 18 adet Maya türündeki eser oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; TRT THM uzun hava repertuvarına Maya türünde nicel olarak en fazla eser kazandıran kaynak kişilerin Hafız Şerif Tanındı (Erzincan’lı Şerif), Hafız Osman Öge, Hulusi Seven ve Mahmut Güzelgöz olduğu, yöreleri bakımından yalnızca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde söylenen bir tür olduğu, bu türün en fazla Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Şanlıurfa yörelerine ait olduğu tespit edilmiştir. THM uzun hava repertuvarında yer alan dört farklı Maya türünün olduğu, bunların; Maya, Cigali Maya, Gelin Mayası ve Harput Mayası şeklinde isimlendirildiği görülmüştür. Bu türler içerisinde en fazla genel adlandırma olarak kullanılan Maya’nın olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Türk halk müziği, repertuvar, uzun hava, tür, maya.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri