Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODERN TÜRK KONUTUNUN GELİŞİM SÜRECİNDE TARİHSELCİ BİR YAKLAŞIM; SEDAD HAKKI ELDEM KONUT YAPILARI

Erken Cumhuriyet dönemi mimari programının en önemli parçası konut inşaası olup Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte hem kamusal hem de konut mimarlığında işlevselci rasyonel Bauhaus mimarlığına yönelinir. Bauhaus etkisine giren Türk konut mimarisindeki fonksiyonalist eğilimler 1930-1933 yılları arasında özellik ve işlevlerine göre biçimlendirilmiş mekanlardan oluşan konut anlayışına dönüşür. Ancak aynı yıllarda Cumhuriyet’in yenilikçi ve aydınlanmacı ideolojisini ve geçmişle bağını koparma siyasetini yansıtan bu konut anlayışının yanı sıra yerli ve milli mimariyi savunan bir mimarlık anlayışı da gelişir. Bu grubun başında ise anahtar bir figür olarak Sedad Hakkı Eldem gelir. Eldem toplum yapısına uyumlu yeni bir üslup yaratılması gerektiğine ve Avrupa kopyacılığının mimarimizi amacına ulaştırmayacağını öne sürerek, 1933 yılında Akademi’de başlattığı “Milli Mimari Semineri” ile ulusal mimari için başvuru kaynağı olarak Türk Evi’ne yönelir. Ve 1931-33 yılları arasında gerçekleştirdiği eskiz ve uygulamalarla geleneksel Türk Evi mimarisine yoğun atıflar yapan konutlar üretmeye başlar. Bu makalede Sedad Hakkı Eldem’in modern Türk konutunun modernleşme sürecindeki tarihselci üslupta uygulanmış bazı konut yapıları seçilerek, mimarın Türk evi plan tipleri ve plan elemanlarını nasıl yorumladığı incelenecektir.Keywords
Modern Turkish House, Historisizm, Sedad Hakkı Eldem

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri