Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI SIRASINDA SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN İLETİŞİM MODELLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: İSTANBUL’DAKİ ÖZEL HASTANELERİN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Sağlık iletişimi kavramı günümüzde toplumun sağlığını olumsuz etkileyecek olan durumların farkındalığının oluşturulması açısından önem taşımaktadır. Sağlığı tehdit eden ve aniden oluşan bir durum karşısında panik ortamı oluşabilmekte ve herhangi bir yanlış davranış sağlık riskini daha da arttırabilmektedir. Bu yüzden toplum bilinçlendirilmesi doğru kanallar ile doğru bilgi aktarımı ile sağlanabilmektedir. Toplum genelini etkileyen bulaşıcı hastalıkların önüne geçilebilmesi için hem sağlık kurum ve kuruluşları hem de toplum iş birliği halinde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu anlamda özel hastaneler iletişim çalışmaları ile farkındalık sağlayarak aynı zamanda toplumsal davranışı olumlu şekilde yönlendirmek adına birçok farklı yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemler, eğitici içerikli olabilmekte, uzman görüşleri ile desteklenmekte ya da olumlu davranış değişikliği oluşmaması durumunda toplumu tehdit edebilecek birçok faktörün oluşabilmesine dikkat çekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada, koronavirüs (Covid-19) salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" olarak ilan edildiği tarihten sonra İstanbul’daki özel hastanelerin yaptığı Instagram paylaşımları 11 Mart 2020 ile 11 Nisan 2020 tarihleri arasında değerlendirilmiştir. İstanbul’da faaliyet gösteren özel hastanelerden Instagram takipçi sayısı en yüksek olan beş tanesi seçilmiştir. Bu hastanelerin farkındalık yaratmak ve koronavirus pandemisine karşı alınması gereken önlemlerin neler olduğunu ortaya koymak amacıyla Instagram paylaşımları incelenmiştir. Bu incelemeler doğrultusunda sağlık iletişiminde kullanılan modeller kapsamında nitel araştırma yöntemi ile değerlendirilmiştir. İstanbul’da faaliyet gösteren özel hastanelerin paylaşımlarından örnekler alarak sağlık iletişim modelleri olan Combı Modeli, Precede-Proceed Modeli, Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli, Risk İletişimi Modeli doğrultusunda incelenmiştir. Araştırmada, salgın sürecinde incelenen özel hastanelerin birbirlerine benzer iletişim çalışmaları sürdürdükleri bulgusuna varılmıştır.Keywords
Koronavirüs, Sağlık, Sağlık İletişimi, Bulaşıcı Hastalık

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri