Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ KULLANILARAK SİVAS İL’İNDE KURAKLIK ANALİZİ

Kuraklık, iklimin normal ve tekrarlayan bir özelliği olup tüm iklim bölgelerinde görülür, ancak özellikleri bölgeden bölgeye önemli ölçüde değişir. Ortaya çıkardığı çevresel ve sosyo-ekonomik etkileri nedeniyle üzerinde durulması en önemli doğal olayların başında gelir. İç Anadolu bölgesi, Türkiye'de sık sık kuraklık koşullarını içeren yağış değişikliklerine duyarlı bölgelerden biridir. Bu çalışmada, İç Anadolu bölgesinde yer alan Sivas İl’inde 1964-2018 periyodu boyunca çeşitli zaman ölçeklerinde (1, 3 , 6, 12 aylık) kuraklık olayları incelenmiştir. Kuraklık koşullarını belirlemek için Standart Yağış İndeksi (SPİ) ve kümülatif sapma eğrisi teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar, çalışma alanında nemli ve kurak dönemlerin döngüsel bir karakter gösterttiğini ortaya koymuştur. Ancak son zamanlarda kurak koşulların frekanslarında artma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan yağış serilerinin analizleri, bölgenin yağış özelliklerinin dikkate alınan kayıt dönemi için uzun süreli ve sık kuraklık olayları ile karşılaşıldığını göstermektedir. Araştırma sahasının bir kısmında yıllık yağış toplamlarında önemsiz düzeyde bir azalma gerçekleşmiş olsa da yağış paterninin değiştiği anlaşılmaktadır. Kümülatif sapma ve SPİ sonuçları, 1964-2018 döneminde Sivas İlinde önemli sayıda kurak periyodun yaşandığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlara göre son on yılda yağışlar istasyonların tamamında azalmıştır.Keywords
İklim Değişkenliği, Kuraklık, Standart Yağış İndeksi, Sivas

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri