Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİYER-İ NEBİ'NİN İSTİNSAHINA İLİŞKİN BİR BELGE: 1594 TARİHLİ AKÇE KAYDI

Hz. Muhammed’in (sav) hayatını konu edinen kitaplara “Siyer” adı verilmektedir. İlk Türkçe siyer örneği XIV. yüzyılda yaşayan Erzurumlu Mustafa Darir tarafından kaleme alınmış ve 1388’de tamamlamıştır. Darir’in dönemin Memluk Sultanı Berkuk’a (1382-1389) sunduğu eseri sevilerek okunmuş, Anadolu Türk edebiyatı üzerinde etkili olmuştur. Eser zaman içinde pek çok defa istinsah edilmişse de H.1003 tarihli istinsah tasvirleri ile öne çıkmaktadır. Sultan III. Murad’ın (1574-1595) çoğaltılmasını emrettiği kitap III. Mehmed (1595-1603) döneminde tamamlanarak, bir yılda bitirilmiştir. Darir’in nakkaşbaşı idaresinde istinsah edilen kitabı görsel malzeme ve gramer açısından oldukça dikkat çekici bir ürün olarak ortaya çıkmış ve günümüzde pek çok çalışmaya edebî ve sanatsal açıdan konu olmuştur. Bu çalışma eserin istinsahı ile ilgili Topkapı Sarayı arşivinde kayıtlı olan defterin değerlendirilmesini içermektedir. ‘Siret-i aleyhisselamın yedi cildi yeniden yazılub tasvir yerleri içün ve cedvel harcı içün virilen akçe defteri’ isiminde 3 sayfadan oluşan bu belge ile istinsah sürecine ilişkin önemli verilere ulaşılmış, süreç bağlamında kullanılan mekân, çalışmanın programı, çalışanlar, ücretlerin dağılımı gibi konulara değinilerek, Siretü’n-Nebi’nin ne kadar sürede ve nasıl istinsah edildiğine dair bilgiler sunulmuştur.Keywords
Mustafa Darir, Siyer-i Nebi, İstinsah, Nakkaş, 1594.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri