Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


112 ACİL SAĞLIK HİZMETİ ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı hastane öncesi alanda çalışan 112 acil sağlık hizmeti çalışanlarının iş sağlığı ve meslek hastalıklarına yönelik görüşlerini incelemektir. Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın örneklemini Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü 112 ambulans istasyonlarında çalışan 204 kişi oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik dağılımları ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada sağlık çalışanlarının %35,8’i Paramedik, %29,4’ü Acil Tıp Teknisyeni, %70’i 20-30 yaş grubunda, %40,2’si 1-5 yıldır çalışmaktadır. Katılımcıların %94,6’sının rutin sağlık taramalarını yaptırdığı, aşılardan en fazla hepatit B (%84,8) ve tetanoz aşısı (%68,6) oldukları saptanmıştır. Katılımcıların %60,3’ünün meslek hastalığı şikâyetleri olduğu, bunların; %58,5’i bel-kas ağrısı, %18,7’si stres, %8,1’i varis, %7,3’ü ise uyku düzensizliği ve beslenme bozukluğu olduğu bildirilmiştir. Meslek hastalığı şikâyetleri çoğunlukla 1-5 yıl arasında çalışanlarda görülmektedir (p<0.05). Sağlık çalışanlarının %82,4’ü iş sağlığı güvenliği konusunda hizmet içi eğitim almıştır. Kişisel kuyucu ekipmanlardan en fazla eldiven ve maske kullanılmaktadır. Çalışanların % 66,5’i İstasyon içerisinde iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirler alındığını düşünmektedir. 112 sağlık çalışanlarının meslek hastalığı şikâyetleri fazladır, aşılanma ve kişisel koruyucu ekipman kullanım oranları da istenilen düzeyde değildir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet içi eğitimlere önem verilmesi gerekmektedir.Keywords
112 Sağlık Çalışanı, Meslek Hastalığı, İş Sağlığı ve Güvenliği.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri