Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PTT’NİN POSTA KATILIM BANKACILIĞI SENARYOSUNUN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ

Katılım bankacılığı, son yıllarda önemi artan ve mevduat bankalarına alternatif olarak geliştirilen bir bankacılık yöntemidir. Katılım bankacılığında faizin yerini finansal girdi olarak kâr zarar ortaklığı almaktadır. Katılım bankaları çeşitli nedenlerle atıl durumda kalan iktisatta yastık altı (iddihar) olarak tabir edilen para veya parayla ifade edilen değerlerin, faizsiz bankacılık ilkesiyle ekonomik dolaşıma dâhil edilmesini ve ihtiyaç duyanlara fon olarak kullandırılması amacını gütmektedir. İslâm inancı faizi karşılığı olmayan haksız kazanç olarak nitelendirmektedir. Bu nedenle katılım bankaları faize hassasiyet gösteren kesimlerin ihtiyaçlarını karşılama bağlamında tercih sebebi olabilmektedir. Bu araştırmada, PTT hizmetlerine katılım bankacılığı fonksiyonu eklenmiş ve oluşabilecek olası senaryo analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada literatür çerçevesinde, posta şubeleri üzerinden ajans bankacılığı faaliyetinde bulunan ve posta katılım bankacılığı vizyonuyla katılım bankaları arasında yerini almayı planlayan Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirket’inin PTTBank’tan katılım bankacılığına geçiş seyri ele alınmıştır. SWOT analizi yapılarak, Posta katılım bankacılığı uygulamasının Güçlü ve Zayıf yanlarıyla Fırsat ve Tehditleri değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre PTTBank’ın katılım bankasına dönüştürülmesinin sosyo-ekonomik düzeyde sağlayacağı yararların fazla olduğu ve olası senaryonun uygulanabilir olduğu ortaya koyulmuştur.Keywords
Katılım Bankacılığı, Posta Katılım Bankası, Finansal içerme, Riba, SWOT Analizi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri