Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ANNE-BABALARIN KORONA-VİRÜS (COVİD-19) SALGINI SÜRECİNDE AİLE YAŞANTILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 pandemisi sürecinde, anne-baba ve çocukların nasıl etkilendiğine ilişkin bir durum tespiti yapmaktır. Araştırmada nitel desenlerden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak çevrimiçi form aracılığıyla uygun kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenen 19 anne ve 7 baba olmak üzere toplam 26 ebeveynin görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu ebeveynlerin bu süreçten hem olumlu ve hem de olumsuz olarak etkilendiği görülmüştür. Ebeveynlerin bu sürecin olumsuz etkisi olarak ifade ettiği görüşleri psikolojik sorunlar, sağlık sorunları ve eğitim sorunları olmak üzere üç kategori altında ele alınmıştır. Ebeveynlerin bu sürecin olumlu etkisi olarak ifade ettiği görüşleri ise artan aile içi etkileşim kategori altında incelenmiştir. Araştırma sonuçları göz önüne alındığında aile, ebeveynler ve çocuklara ait hangi değişkenlerinin bu sonuçları etkilediği hakkında daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.Keywords
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Korana Virüs (Covid-19), Ebeveyn

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri