Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SEMAVİ DİNLER BAĞLAMINDA KUDÜS

Dinler Tarihinde Semavi olarak nitelendirilen Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam için kutsallık ifade eden birçok detay Kudüs’te bir araya gelmiştir. Bu üç dini gelenekte Kudüs dostluk şehri olarak anılmıştır. Yahudi tarihi Hz. İbrahim ve oğlu İshak ile başlamıştır. Kendilerine vaat edilen Kenan diyarından yaşadıkları açlık ve zor şartlar sebebiyle ayrılan Yahudiler Mısır’a yerleşmişlerdir. Burada yaşadıkları kölelik ve eziyetten kurtulmak amacıyla Hz. Musa’nın önderliğinde tekrar geri dönmüşlerdir. Kral Davut Yahudileri bir araya getirerek Filistinlileri yenmiş, Süleyman ise halkının milli ve dini hayatında önemli bir yeri olan Kudüs’teki tapınağı inşa etmiştir. Tapınak ilk olarak Babil’liler daha sonra da Romalılar tarafından yıkılmıştır. Hıristiyanlığın kurucusu Hz. İsa Filistin’in Nasıra kasabasında doğmuş ve Kudüs’te yaşamını sürdürmüştür. Otuz yaşlarında tebliğ faaliyetine başlayan Hz. İsa, Zeytin Dağında vaaz ederek kendisine inananlarla birlikte son akşam yemeğini yemiştir. Yapmış olduğu söz konusu tebliğ faaliyetleri, Onun hayatında Tapınak’ın ve böylece Kudüs’ün ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Hz. İsa’nın Kudüs’e karşı göstermiş olduğu bu ilgi, her zaman gündemini korumuştur. Bundan dolayı Kudüs, Hristiyanların hac ritüellerini yerine getirdikleri bir mekân haline gelmesi hasebiyle daima kutsal olarak kabul edilmiştir. İslam inancına göre ise bereket ve mübarek anlamına gelen Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi olarak inanılmaktadır. Ayrıca İsra ve Miraç hadiseleri Kudüs’te meydana gelmiştir. Kudüs Mescid-i Aksa’yı ve Hz. İbrahim’den bu yana birçok peygamberi barındırmasından dolayı Müslümanlar Kudüs’e büyük önem vermişlerdir. Bu tebliğde Kudüs’ün semavi dinler açısından örtüşen veya ayrışan yönleri göz önünde bulundurularak önemi ele alınacaktır.Keywords
Kudüs, Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Mescid-i Aksa.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri