Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA DEVLETİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ: TÜRKİYE, ABD, İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA ÖRNEĞİ

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi; devlet, demokrasi ve yurttaş ilişkisinde dijital hizmet sunumu ve vatandaş odaklı katılım pratiklerini merkeze alan önemli bir dönüşümün gerçekleşmesine neden olmuştur. Yaşanan bu dönüşümün uluslararası boyutta bir karşılaştırmasını gerçekleştirmek amacıyla, Türkiye’deki e-devlet uygulamalarıyla, yönetişim yaklaşımında Anglo-Amerikan geleneğin temsilcileri olan ABD ve İngiltere ile Avrupa Birliği’nin kurucu ülkeleri olan Fransa ve Almanya’nın e-devlet hizmetlerine yönelik karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’nin e-devlet uygulamalarının hizmet odaklı olmasına karşın, diğer ülkelerin hizmet, bilgilendirme ve katılım merkezli uygulamalara sahip olduğu saptanmıştır .Bu bağlamda, Türkiye’nin e-devlet hizmetleri için katılımcılık/yurttaş etkileşimi pratiklerinin geliştirilmesi faydalı olacaktır.Keywords
Yeni İletişim Teknolojileri, e-yönetişim, e-devlet, e-katılım, Yurttaş Etkileşimi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri