Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ANTALYA’DA BİR İLİM VE İRFAN MERKEZİ: ELMALI

Her hangi bir muhitin ilim ve irfan muhiti haline gelmesinin temel unsurları olması bakımından bölgede yetişen önemli şahsiyetlerin ve o bölgenin kültürel mirasının tespit edilmesi, oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı; Elmalı’nın eğitim, bilim, kültür ve edebiyatla ilgili tarihi serüvenini inceleyerek, ilim ve irfan havzasına dönüşüm sürecinin ortaya çıkarılması neticesinde ilçenin değerinin belirlenmesidir. Elmalı; Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde varlığını sürdürmüş, pek çok medeniyetten izler taşıyan, vakıfları, medreseleri, tekke ve zaviyeleri, güçlü bir Halvetî ve Bektâşî sufi geleneği ile Anadolu’yu etkileyen önemli bir muhittir. Bu gelenek içerisinde kendi dönemlerinin somut olmayan kültürel mirasını aktaran ve Yunus Emre tarzını devam ettiren hepsi birbirinden kıymetli şairler yetişmiştir. Elmalı Türk-İslam düşüncesini oluşturan, yetiştirdiği önemli şahsiyetlerle Anadolu’yu etkileyen önemli bir ilim, kültür havzası olmuştur. İlçeyi bilim ve irfan merkezi haline getiren bir diğer etken de eğitimdir. Bulunduğu bölgenin eğitim düzeyini gösteren önemli kanıtlar arasında olan Kütüphaneler, içerisinde barındırdığı kitaplardan yola çıkarak, bir ülkenin bilgi kaynakları, bilim alanları, bilginin nasıl kullanıldığı, ülkede hangi görüşlerin hakim olduğu, eserlerin nasıl tasnif edildiği, dünya görüşü, ciltlerde ve sayfalarda kullanılan sanatların estetik değeri, ülkenin kitaba verdiği önem, bölgenin ekonomik ve kültürel seviyesi gibi konulara ışık tutar. Bu çalışmada Antalya’nın kadim Elmalı ilçesinin tarihine kısaca değinildikten sonra bölgede yetişen ilim adamları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Elmalı’nın kültür ve medeniyetinin anlaşılabilmesi için sahip olduğu kütüphane mirası farklı açılardan ele alınmış, kitaplar incelenerek içerdikleri konular, kaleme alındığı diller ve yazma kitap sayıları tespit edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Elmalı, İlçe Halk Kütüphanesi, Yazma Eserler, Eğitim, Edebiyat.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri